Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ordensregler


Her kan du læse gældende ordensregler for foreningen, som er godkendt af bestyrelsen.

 

 • PARKERING: Al parkering skal ske på egen grund - og ikke helt eller delvist på veje eller fællesarealer
 • SKADEDYR: Området er plaget af især rotter. Derfor må der ikke foretages fodring af fugle mv. Ejer/lejer er forpligtet til at bekæmpe skadedyr på og ved det område, der ejes/lejes, og ejer/lejer har pligt til at anmelde rotter her.
 • LOPPEMARKEDER OG UDSTILLINGER må kun finde sted på egen grund
 • HASTIGHED: Kør ikke mere end MAKS. 20 km/t på vejene Vis hensyn – især til børn. Og reducer støvgener.
 • STØJ: Anvendelse af motorplæneklippere, hækklippere og andet støjende udstyr begrænses i juni, juli og august til: 
  • Hverdage 09.00 – 18.00
  • Søn- og helligdage 10.00 – 13.00 
 • RADIO, TV MV.: Dæmp styrken, så det kun er dig selv, der har glæde af det.
 • HEGN må ikke være højere end 1,80 meter, og hegnsloven skal overholdes 
 • HUNDE skal føres i snor i hele området, og hundenes efterladenskaber skal samles op
 • BESKÆRING: Det er godt naboskab at beskære sine træer i skel og på grund, så de ikke tager lyset og generer naboen. Klip din bevoksning ud mod vejen af hensyn til såvel den gående som kørende trafik
 • HAVEAFFALD fjernes af ejer/lejer og køres til genbrugspladsen 
 • STORSKRALD: Lægges kun ud lige før afhentning
 • CAMPINGVOGNE må ikke placeres på grunden i mere end 7 dage og må ikke placeres helt eller delvist uden for grunden 
 • RYDDELIGHED: Ejeren/lejeren er forpligtet til at holde rent og ryddeligt på og ved det område, der ejes/lejes
 • ORIENTERING: Ejer/lejer, der udlejer sit hus, er forpligtet til at informere den/dem, der lejer huset, om ordensreglementet for området 

 

Drøftet på foreningens generalforsamling d. 05.09.2021 og godkendt i bestyrelsen d. 22.11.2021.