Lungshave

Meddelelser

Virksomheder der tilbyder gratis klimatilpasningstjek klik her

Klik på "Regulativ for Husholdningsaffald" 

Præsentation vedr. dige på borgermødet den 28/5-2018   klik her

Unormalt stort vandforbrug
Vi har i øjeblikket meget store ekstra forbrug på Reedtzholm Vandværk, Karrebæk Vandværk og Vesterhave Vandværk. Vi beder derfor vore forbrugere om at kontrollere Deres vandinstallationer, herunder målerbrønde, blandingsbatterier og indvendige rørinstallationer. Eller hvis jeg ser store vandmængder i områderne -  www.kvand.dk .

Undersøgelse af behovet for Fibernet  Klik her hvis du ønsker at deltage

Krav til dokumentation af mindre forureningsundersøgelser og afværgeprojekter  klik her

Fællesudvalget   Referat fra generalforsamling den 21/8-2021

Fællesudvalget    Referat fra bestyrelsesmøde den 27/6-2021

Fællesudvalget    Formandens beretning 2020-2021

Fællesudvalget   Referat fra generalforsamling den 21/8-2020

Fællesudvalget  Referat fra bestyrelsesmøde den 27/1-2018 - Niras oplæg Del 1 - Niras oplæg Del 2 

Fællesudvalget   Referat fra bestyrelsesmøde den 24/6-2017

Fællesudvalget  Fibernet på Enø

Fællesudvalget   Referat fra bestyrelsesmøde den 6/5-2017

Fællesudvalget  Referat fra bestyrelsesmøde den 11/2-2017

Fællesudvalget   Referat fra generalforsamlingen den 27/8-2016

Lunden/den lille skov
Ang. lunden/den lille skov langs Lungshave har bestyrelsen indgået aftale med en skovtekniker fra HedeDanmark om at udtynde/holde bevoksningen nede. (Tidligere var det og engareal uden træer og planter).

Højvande /lokalt beredskab:
Vedr. varsel om forhøjet vandstand og vindstød af stormstyrke er det Det er Midt - og Sydsjællands Brand & Redning, hvori Næstved Kommune er partner, som er den ansvarlige myndighed i en beredskabssituation.
På hjemmesiden  www.msbr.dk vil der i en given beredskabssituation ligge information omkring foranstaltninger til afbødning heraf.
Følg ligeledes DMI's varslingstjeneste på www.dmi.dk/vejr .
Vedrørende lokalt beredskab/varslingstjeneste findes disse oplysninger på Fællesudvalget hjemmeside www.fu-enø.dk .

Næstved Brand & Redning: Tlf. 55 78 78 00