Lungshave

Meddelelser

Virksomheder der tilbyder gratis klimatilpasningstjek klik her

Udkast til "Regulativ For Husholdningsaffald"  klik her

Præsentation vedr. dige på borgermødet den 28/5-2018  klik her

Unormalt stort vandforbrug
Vi har i øjeblikket meget store ekstra forbrug på Reedtzholm Vandværk, Karrebæk Vandværk og Vesterhave Vandværk. Vi beder derfor vore forbrugere om at kontrollere Deres vandinstallationer, herunder målerbrønde, blandingsbatterier og indvendige rørinstallationer. Eller hvis I ser store vandmængder i områderne - www.kvand.dk.

Undersøgelse af behovet for Fibernet  Klik her hvis du ønsker at deltage

Fællesudvalget  Referat fra bestyrelsesmøde den 27/1-2018 - Niras oplæg Del 1 - Niras oplæg Del 2 

Fællesudvalget  Referat fra bestyrelsesmøde den 24/6-2017

Fællesudvalget  Fibernet på Enø

Fællesudvalget  Referat fra bestyrelsesmøde den 6/5-2017

Fællesudvalget  Referat fra bestyrelsesmøde den 11/2-2017

Fællesudvalget  Referat fra generalforsamlingen den 27/8-2016

Lunden/den lille skov
Ang. lunden/den lille skov langs Lungshave har bestyrelsen indgået aftale med en skovtekniker fra HedeDanmark om at udtynde/holde bevoksningen nede. (Tidligere var det et engareal uden træer og planter).

Højvande/lokalt beredskab:
Vedr. varsel om forhøjet vandstand og vindstød af stormstyrke er det Det er Midt - og Sydsjællands Brand & Redning, hvori Næstved Kommune er partner, som er den ansvarlige myndighed i en beredskabssituation.
På hjemmesiden www.msbr.dk vil der i en given beredskabssituation ligge oplysninger omkring foranstaltninger til afbødning heraf.
Følg ligeledes DMI's varslingstjeneste på www.dmi.dk/vejr.
Vedrørende lokalt beredskab/varslingstjeneste findes disse oplysninger på Fællesudvalget hjemmeside www.fu-enø.dk.

Næstved Brand & Redning: Tlf. 55 78 78 00